IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM ADMINISTRATOR SPI – 1., 2. IN 3. LETNIK (prenovljeni program)

Letnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj
Izobraževanje 35 tednov 31 tednov 16 tednov 82 tednov
Interesne dejavnosti 3 tedne 1 teden 1 teden 5 tednov
Praktično usposabljanje z delom 0 tednov 7 tednov 17 tednov 24 tednov
SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV 38 TEDNOV 39 TEDNOV 34 TEDNOV 111 TEDNOV

 

 

Oznaka

Programske enote

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Št. ur skupaj

Letno število ur 

Letno število ur 

Letno število ur 

P1 Slovenščina

99

66

83

248

P2 Matematika

99

66

48

213

P3 Tuji jezik I

99

99

48

246

P4 Umetnost

33

/

/

33

P13 Naravoslovje

66

66

/

132

P14 Družboslovje

66

66

/

132

P11 Športna vzgoja

99

99

48

246

Skupaj A

561

462

179

1250

   

   

Letno število ur 

Letno število ur 

Letno število ur 

Št. ur skupaj

M1 Temelji gospodarstva

42

34

32

108

M2 Administrativno poslovanje

98

86

32

216

M3 Temelji informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in strojepisje

173

47

23

243

M4 Temelji upravnega postopka

99

69

48

216

M6 Tajniška opravila

33

70

32

135

M8 Zbiranje in obdelava podatkov

/

33

102

135

Skupaj B

445

339

269

1053

   

   

Letno število ur 

Letno število ur 

Letno število ur 

Št. ur skupaj

OK1 Elektronsko komuniciranje

/

41

/

41

OK2 Psihologija

/

49

/

49

OK3 Poslovna matematika

/

33

/

33

OK4 Državljanska kultura

33

33

/

66

OK5 Tuji jezik II

66

66

32

164

OK6 Govorno in pisno sporazumevanje

50

/

/

50

Skupaj E

149

222

32

403

   

    Letno število ur Letno število ur Letno število ur

Št. ur skupaj

  Interesne dejavnosti

96

96

32

224

 

 

MODULI:

M 1 – TEMELJI GOSPODARSTVA

 • vsebinski sklop: GD – gospodarske dejavnosti – 1. letnik
 • vsebinski sklop: TPK – temelji pravne kulture – 2. letnik
 • vsebinski sklop: POVP – pravnoorganizacijski vidiki poslovanja – 3. letnik

 

M 2 – ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

 • vsebinski sklop: PP – pisarniško poslovanje – 1. letnik
 • vsebinski sklop: K – knjigovodstvo – 2. in 3. letnik

 

M 3 – TEMELJI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) IN       STROJEPISJE

 • vsebinski sklop: OR – osnove računalništva – 1., 2. in 3. letnik
 • vsebinski sklop: SOB – strojepisje in obdelava besedil – 1. letnik

 

M 4 – TEMELJI UPRAVNEGA POSTOPKA

 • vsebinski sklop: UPB – uporaba poslovnega bontona – 1. letnik
 • vsebinski sklop: PDSUP – priprava dokumentov splošnega upravnega postopka – 2. in 3. letnik

 

M 6 – TAJNIŠKA OPRAVILA

 • vsebinski sklop: HT – hitrostno tipkanje – 1. letnik
 • vsebinski sklop: PTD – pisarniško tehnično delo – 2. in 3. letnik

 

M 8 – ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV

 • vsebinski sklop: OPRP – obdelava podatkov z računalniškimi programi – 2. in 3. letnik
 • vsebinski sklop: PSRP – priprava statističnih in računovodskih podatkov – 3. letnik

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT V PROGRAMU ADMINISTRATOR

I. SLOVENŠČINA (pisno in ustno)
II. IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR

 

(Skupno 1.220 obiskov, današnjih obiskov 1)