IZVEDBENI PREDMETNIK ZA POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

velja od 1. 9. 2022 dalje za 1. letnik PTI (novi predmetnik za 2. letnik velja za dijake, ki bodo 2. letnik obiskovali v šolskem letu 2023/2024)

Poklic: EKONOMSKI TEHNIK

Letnik 1. letnik 2. letnik Skupaj
Izobraževanje 35 tednov 34 tednov 69 tednov
Interesne dejavnosti 1 teden 2 tedna 3 tedni
Praktično usposabljanje z delom 2 tedna / 2 tedna
SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV 38 TEDNOV 36 TEDNOV 74 TEDNOV

 

 

Oznaka

Programske enote

1. LETNIK

2. LETNIK

Št. ur skupaj

Letno število ur

Letno število ur

P1 Slovenščina

140

136

276

P2 Matematika

105

101

206

P3 Tuji jezik I

140

136

276

P4 Umetnost

/

30

30

P5 Zgodovina

40

/

40

P6 Geografija

40

/

40

P7 Sociologija

/

68

68

P9 Kemija

60

/

60

P10 Biologija

60

/

60

P11 Športna vzgoja

105

85

190

P12 Tuji jezik II

68

68

136

Skupaj A

758

624

1382

 

 

 

 

Letno število ur

Letno število ur

Št. ur skupaj

M1 Projekti in poslovanje podjetja

153

119

272

M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

81

157

238

M3 Finančno poslovanje

68

68

136

M7 Zavarovalne storitve

/

102

102

Skupaj B

302

446

748

   

 

 

 

Letno število ur

Letno število ur

Št. ur skupaj

Interesne dejavnosti

32

64

96

 

MODULI:

M 1 – PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA:

 • vsebinski sklop: MAN – menedžment – 1. letnik
 • vsebinski sklop: IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija – 1. in 2. letnik
 • vsebinski sklop: PD – projektno delo – 2. letnik

 

M 2 – DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA

 • vsebinski sklop: RDG – razvoj in delovanje gospodarstva – 1. in 2. letnik
 • vsebinski sklop: PRS – poslovno računstvo in statistična analiza pojavov – 1. in 2. letnik
 • vsebinski sklop: EP – ekonomika podjetja – 2. letnik

 

M 3 – FINANČNO POSLOVANJE

 • vsebinski sklop: FTI – finančni trgi in ustanove – 1. letnik
 • vsebinski sklop: PPPG – plačilni promet in poslovanje z gotovino – 1. letnik
 • vsebinski sklop: PFS – prodaja finančnih storitev – 2. letnik

 

M 7 – ZAVAROVALNE STORITVE

 • vsebinski sklop: ZP – zavarovalno pravo – 2. letnik
 • vsebinski sklop: OZ – osnove zavarovalništva – 2. letnik

 

POKLICNA MATURA

I. slovenščina

pisno in ustno

II. gospodarstvo

pisno in ustno

III. angleški oziroma nemški jezik

pisno in ustno

ali

matematika

pisno in ustno

IV. izdelek oziroma storitev z zagovorom

iz strokovnih modulov (po izbiri dijaka)

*Opomba:

Dijaki lahko izbirajo pri tretji izpitni enoti: ali matematika ali tuji jezik. 

(Skupno 1.396 obiskov, današnjih obiskov 1)