EKONOMSKA ŠOLA CELJE, Kosovelova 4, 3000 Celje, ki ga zastopa ravnateljica-direktorica Bernarda MARČETA, na podlagi  prve in tretje točke prvega odstavka 35. člena Zakona o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZSPDSLS)  in 40. člena Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v nadaljevanju: USPDSLS) objavlja kot upravljavec premičnin na svoji spletni strani

 

N A M E R O 

O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

ZA NEODPLAČEN PRENOS PREMIČNIN

 

EKONOMSKA ŠOLA CELJE, Kosovelova 4, 3000 Celje, kot upravljalec premičnega premoženja države v njegovi uporabi, namerava, po metodi neposredne pogodbe, neodplačno prenesti premičnine po priloženem seznamu na ZAVOD ZA ŠPORT ŠTAJERSKA CELJE, GIMNASTIČNA ŠOLA CELJE, Ipavčeva ulica 22, 3000 Celje, ki ga zastopa  Peter FRUMEN, direktor.

  1. Premično premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko na podlagi 1. in 3. točke 35. čl. ZSPDSLS brezplačno prenese z neposredno pogodbo na drugo osebo, če: je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe in so bili postopki razpolaganja na podlagi drugih metod neuspešni ter se prenaša na osebe javnega prava, nevladne organizacije in druge pravne osebe, ki delujejo v javnem interesu ali če je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe ter bi bili stroški uničenja višji od pričakovane kupnine.
  2. Cena blaga, je brez davka na dodano vrednost na podlagi 3. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 117/2006, 52/2007, 33/2009, 85/2009, 85/2010, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012 – ZUJF; v nadaljevanju: ZDDV-1).
  3. Določilo 40. člena USPDSLS določa, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.

                                                              

Ekonomska šola Celje
Bernarda Marčeta,
ravnateljica-direktorica

 

št VRSTA OPREME OPIS KOLIČINA
1 Stol 6 lesenih rumenih, 1 mali usnjen, 6 črnih usnjenih, 2 črna, 1 sivi, 1 zelen, 16 rdečih, 4 rjavi, 2 stara rjava, 3 pisarniški rjavi, 1 lesen zelen, 1 pisarniški moder, 2 stara šolska 46
2 Omara 4 bele, 4 rjave 8
3 Miza 2 stari pisarniški rjavi, 3 nove pisarniške rjave, 2 masivni pisarniški rjava, 1 mala stara rjava, 3 velike šolske bele, 1 mala šolska bela, 1 ovalna rjava, 2 stari šolski zeleni) 15
4 Oglasna tabla rjava 2
5 Predalnik svetel 1
6 Tepih rdeč 1
7 Stojalo za oblačila 1 sivo, 2 črna 3
8 Namizni tenis miza zelena 1
9 Koš za smeti različnih barv 20
10 Postelja ortopedska stara 1
1 Koza velika 2
2 Koza mala 2
3 Gred velika 3
4 Bradlja moška 1
5 Bradlja ženska 1
6 Odskočna deska 2
7 Blazina debela, siva 2
8 Blazina debela, zelena 2
9 Blazina debela, rumena 2
10 Blazina tanke modre in rumene 13
11 Nogometni gol mali, zelen 2
12 Klop 2

 

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)