Izobraževanje odraslih

• program ekonomska gimnazija (4 letni program)
• program SSI – tehnik varovanja – 1. letnik (4 letni program)
• program SSI – ekonomski tehnik (4 letni program)
• progam SPI – trgovec (3 letni program)
• program SPI – administrator (3 letni program)
• program PTI – ekonomski tehnik (nadaljevanje programa administrator ali trgovec)

IZOBRAŽEVANJE POTEKA V OBLIKI SAMOIZOBRAŽEVANJA, PO KONZULTACIJSKO-IZPITNI METODI. PREDAVANJ NI. UDELEŽENEC IZOBRAŽEVANJA IMA MOŽNOST INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH KONZULTACIJ. ZA PREDMETNE IZPITE JE NA VOLJO ELEKTRONSKO GRADIVO.
Strokovni vidik izobraževanja pokrivajo učitelji Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole. Učitelji so za udeležence izobraževanja odraslih dosegljivi po e-pošti ter v času govorilnih ur, (objava na spletni strani šole).
Po potrebi bomo izvajali tudi tečaje računalništva, računovodstva, pravopisa, tujih jezikov (angleškega in nemškega, s poudarkom na poslovnem komuniciranju), če bo za to dovolj zanimanja.

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

ZA PODALJŠANJE POGODBE MORATE IMETI VSAJ PET PRISTOPOV K IZPITOM IZ ŠOLSKEGA LETA 2017/2018.

VSE, KI BOSTE ODDALI ELEKTRONSKO PREDPRIJAVO ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH OBVEŠČAMO, DA OBVEZNO PREVERJAJTE TUDI VSILJENO POŠTO OZ. SPAM! VSAKEMU, KI ODDA PREDPRIJAVO POŠLJEMO POVABILO K VPISU NA VAŠ E-NASLOV. MOREBITNA VPRAŠANJA NAM POŠLJITE NA odrasli@escelje.si IN NE NA E-NASLOV IZ PREDPRIJAVE.

Pogoji za vpis:

 • • končana OŠ,
  • v primeru prekvalifikacije (prešolanje iz druge srednje šole) je potrebno oddati vlogo za vključitev v izobraževanje odraslih. V vlogi navedite katero srednjo šolo ste že obiskovali in vzrok prešolanja.
 • Kdor ima pridobljeno izobrazbo ekonomski tehnik, se ne more vpisati v SPI – trgovec ali administrator.

Za vpis potrebujete:

 • • ELEKTRONSKA PREDPRIJAVA
  • spričevala (prinesete fotokopije spričeval vseh opravljenih letnikov in originale na vpogled),
  • osebni dokument z EMŠO številko,
  • davčno številko,
  • potrdilo o vplačani vpisnini (nakažete na banki ali pošti na naš TRR SI56 0110 0600 0041 830, referenca 00 304).
 • Pred sklenitvijo pogodbe o izobraževanju vam pripravimo OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT (OIN). OIN je načrt opravljanja obveznosti, načinov in rokov preverjanja znanja oz. opravljanja predmetnih izpitov. OIN določa mesečne obveznosti vsakega kandidata. V primeru, da boste predložili spričevala predhodnega srednješolskega izobraževanja, vam bomo izdali sklep o priznavanju izpitov. Za priznavanje izpitov morate oddati vlogo, ki si jo lahko natisnete tukaj.
  Pogodba o izobraževanju se sklene za čas enega šolskega leta. Ob sklenitvi pogodbe prejme udeleženec izobraževanja odraslih potrdilo o vpisu. Potrdilo o vpisu bo veljavno samo, če bo udeleženec izpolnjeval obveznosti, določene v OIN.

OBVEZNOSTI  UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Opravljanje predmetnih izpitov

 

Izobraževanje odraslih poteka kot samoizobraževanje, zato se predavanja ne izvajajo. Udeleženec izobraževanja ima možnost individualnih in skupinskih konzultacij. Gradivo za posamezne izpite je elektronsko. Do gradiv dostopate z uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli po elektronski pošti po vpisu.

Na izpit se udeleženec izobraževanja prijavi z obrazcem Zapisnik o izpitu (obrazec si lahko natisnete tukaj). Prijavo k izpitu je potrebno oddati do konca tekočega meseca za tiste izpite, ki jih želi udeleženec  opravljati v naslednjem mesecu. Ob oddaji prijavnice je potrebno predložiti potrdilo o plačilu izpita.

URADNE URE ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Ponedeljek od 14.00 do 15.00
Torek od 8.00 do 9.30
Sreda od 14.00 do 15.30
Četrtek od 14.00 do 16.00
Petek ni uradnih ur

V času počitnic velja spremenjen urnik uradnih ur, ki je objavljen na spletni strani na povezavi Izobraževanje odraslih – Obvestila za odrasle!

 

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da lahko vse zadeve urejajo samo v času uradnih ur za izobraževanje odraslih. Predhodnih najav za vpis ne sprejemamo. Informacije po telefonu dobite ob torkih od 12.00 do 13.00 in ob četrtkih od 13.00 do 14.00 na telefonski številki (03) 62 00 217, lahko pa nam pošljete tudi elektronsko pošto.

Zaradi osebnih razgovorov ob vpisu se v času uradnih ur in vpisov ne moremo odzvati na vaše klice.

Organizatorici izobraževanja odraslih: Lidija Plevčak in Dora Glavnik, e-pošta: odrasli@escelje.si.
 

CENIK STORITEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (cenik velja od 1. 3. 2013 naprej)

IZOBRAŽEVANJE CENIK

EKONOMSKA ŠOLA CELJE

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 

vpisnina/šolnina

120 €

ustni ali pisni izpit

20 €

ustni in pisni izpit

30 €

konzultacije – 1 ura

12 €

POKLICNA MATURA  

 

celotna

120 €

posamezni izpit

30 €

konzultacije – 1 ura

12 €

ZAKLJUČNI IZPIT
celoten

60 €

posamezni  izpit

30 €

konzultacije – 1 ura

12 €

Vse storitve se plačajo na naš TRR SI56 0110 0600 0041 830, referenca 00 304. TRR je odprt pri UJP Žalec.