SESTAVA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE (šol. leto 2017/18)

 Predsednica  Bernarda Marčeta
 Namestnica  predsednice  Simona Sever Punčoh
 Tajnica  Marija Kolenc
 Članici  Manja Ferme Rajtmajer, Melita Podgoršek
 Zunanja člana

 Greta Malec – kadrovska služba, Banka Celje, d. d.

 Tomaž Pungartnik – vodja Mercator Centra Celje

  

GOVORILNA URA TAJNICE ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE

Marije Kolenc je vsak ponedeljek od 11:40 do 12:25 v kabinetu 132.