1. Državni izpitni center

2. Ekonomska šola Celje