malicaVse dijakinje in dijake Ekonomske šole Celje, ki se v šolskem letu 2016/2017 nameravate prehranjevati na šoli in še niste oddali prijave na šolsko prehrano, prosimo, da oddate prijavo še v avgustu. Obrazec si lahko natisnete tukaj.

V nadaljevanju si lahko preberete še nekaj navodil v zvezi s šolsko prehrano.

 

Subvencioniranje šolske prehrane 

Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
• Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.
• Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:
– nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene malice oziroma
– nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene malice.
• Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi dijaki,  ki so nameščeni v rejniško družino in dijaki, prosilci za azil.

• Dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
• Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
• Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

• Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice dijakov lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena malice v šolskem letu 2016/17

  • Cena malice znaša 2,42 evra,
  • za prejemnika 70% subvencije 0,73 evra,
  • za prejemnika 40% subvencije 1,45 evra.

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)