Maturitetni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis, pridobi možnost opravljanja splošne mature.

Prvo redno opravljanje maturitetnega tečaja je brezplačno. V šolskem letu rednega izobraževanja vsak udeleženec pridobi status rednega dijaka.

 

Pogoji za vpis 

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

– srednje poklicno,

– srednje tehniško  oz. strokovno izobraževanje,

– tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto,

– četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,

–  kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na

ravni tretjega letnika gimnazije.

 

Kandidati bodo glede omejitve vpisa pisno obveščeni najkasneje do 21. septembra 2018.

V šolskem letu 2018/2019 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja začelo 1. oktobra 2018.

 

Prijava za vpis

Do 5. 9. 2018 izpolnjeno prijavnico, z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene v prijavnici, dostavite v svetovalno službo Ekonomske šole Celje, gimnazija in srednja šola, Kosovelova ulica 4, 3000 CeljeVeč informacij o predmetniku in izbirnih predmetih na maturi, pa lahko dobite na spletni strani naše šole – VSE O ŠOLI, pod rubriko IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, ali pri svetovalni delavki na tel. številki: 03 620 02 13 ali barbara.slatensek@escelje.si  (Barbara Slatenšek) ali 03 548 27 69 (Olga Arnuš), olga.arnus@escelje.si.

Vpisnica v maturitetni tečaj

Ponudba izbirnih maturitetnih predmetov

Zgodovina Psihologija
Geografija Sociologija

Trajanje izobraževanja: 1 leto (29 tednov)

 

Cilji maturitetnega tečaja 

Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej pristopijo in jo opravljajo.

 

Matura

Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.

 

PREDMETNIK

 

 Predmet MT

Število ur na teden

Obveznost po urniku

 Obvezni predmeti
 Slovenščina  174  6
 Matematika  174  6
 Angleščina  174  6
 Skupaj  522
 Izbirni predmeti
 Zgodovina  116  4
 Geografija  116  4
 Psihologija  116 + 29  4 + konz.
 Sociologija  116 + 29  4 + konz
 Skupaj  1044

 

Obvezni maturitetni predmeti: slovenščina, tuji jezik, matematika.

Izbirni maturitetni predmeti: dva po izbiri.

(Skupno 667 obiskov, današnjih obiskov 1)