POKLICNI TEČAJ – za poklic ekonomski tehnik

Cilj: Poklicna matura

 

Pogoji za vpis

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

–  četrti letnik gimnazije,

– zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

 

Izobraževanje po programu poklicni tečaj traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo.

V šolskem letu 2018/2019 se bo izobraževanje po programu poklicnega tečaja začelo

1.oktobra 2018.

 

Prijava za vpis

Do 5. 9. 2018 izpolnjeno prijavnico, z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene v prijavnici, dostavite v svetovalno služno Ekonomske šole Celje, gimnazija in srednja šola, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje. Več informacij o predmetniku in izbirnih predmetih na poklicni maturi, pa lahko dobite na spletni strani naše šole – VSE O ŠOLI, pod rubriko IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, ali pri svetovalni delavki Barbari Slatenšek na tel. številki: 03 620 02 13 ali barbara.slatensek@escelje.si ali Olgi Arnuš na tel. številki 03 548 27 69 ali olga.arnus@escelje.si.

 

PREDMETNIK 

 

Modul / predmet Število ur na leto
Poslovanje podjetij s projekti 324
Ekonomika 198
Delovanje gospodarstva 288
Materialno knjigovodstvo 136
Finančno knjigovodstvo 102
ODPRTI KURIKUL
Zavarovalne storitve 104
Praktični pouk v šoli 432
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih 76

 

Pogoji za dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri vseh zgoraj navedenih modulih. Poleg tega mora opraviti:

  • Obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • Poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • Pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
  • Pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dijaku se priznata maturitetna izpita iz splošnoizobraževalnih predmetov, ki so jih opravili na katerikoli srednji šoli (V. stopnja) in opravlja samo dva strokovna predmeta (gospodarstvo in izdelek z zagovorom).

 

KAKO IN KDAJ SE PRIJAVITE?

Prijavite se s prijavnico za vpis v poklicni tečaj, ki jo kupite v knjigarnah (DZS 1,20) ali si jo sami natisnete tukaj. Prijavnico oddate na šoli do 5. septembra 2018.

 

Prijavnici priložite:

  • fotokopijo spričeval 1., 2., 3., in 4., letnika
  • fotokopijo rojstnega lista

Če ne bo dovolj kandidatov za oblikovanje oddelka programa poklicni tečaj, bo srednja šola takoj, vendar najkasneje do 21. septembra 2018 kandidate obvestila, da v šolskem letu 2018/2019 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.

 

 

(Skupno 292 obiskov, današnjih obiskov 1)