Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. Z odpiranjem šol se povečuje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj zmanjšali to tveganje, dosledno upoštevajte naslednja navodila:

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.

 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

–                  Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (vsaj 1,5 do 2 metra) in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.

–                  Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.

 

Roke vedno smatramo kot kontaminirane,

izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Popolne varnosti ni. 

 

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se v šolo vračate dijaki zaključnih letnikov in dijaki 3. c, po 1. 6. 2020 pa še nekateri dijaki nižjih letnikov, ki boste povabljeni k pouku. Veljajo naslednja pravila:

 • Pouk, priprave in izpite lahko obiskujejo le zdravi dijaki.
 • V šolo morate priti z zaščitno masko, saj brez maske vstop v šolo ni dovoljen. Vstopate pri vhodu, ki je za posamezen razred določen: 4. a pri vhodu v telovadnico zadaj, 4. c in PT skozi stranski vhod pri fitnesu, 3. č, 2. a PTI in 4. e skozi glavni vhod in sredinsko stopnišče ter MT in 3. c skozi glavni vhod in nato skozi garderobo po levem stopnišču do učilnice.
 • Vstop v šolo ni dovoljen brez oddane izjave razredniku, ki je priložena na koncu navodil. Izjavo je potrebno pred obiskom šole oddati razredniku v elektronski obliki.
 • Tisti dijaki, ki spadate med rizične skupine zaradi zdravstvenega stanja ali zdravstvenega stanja vaših družinskih članov, v šolo ne prihajate, temveč o tem po elektronski pošti ali telefonu obvestite razrednika.
 • Dijaki boste ves čas v učilnici, ki je določena in je tudi med odmori ne zapuščate. Vrata naj bodo vedno odprta in jih odpira oz. zapira izključno učitelj. Isto velja za okna. Prosimo, da se iz varnostnih razlogov kljuk ne dotikate. Malico si prinesete zraven in jo pojeste v učilnici. Šolska kuhinja bo zaprta. Izhodi iz šole in učilnice zaradi malice niso dovoljene. Določene matične učilnice: 4. a v telovadnici, 4. c v 404, 4. e v 301, 2. a PTI v 303, 3. č v 101, PT v 107, MT v 420 in 3. c v 229.
 • Na stranišče dostopate posamezno in upoštevate varnostno razdaljo. Napotite se na najbližje stranišče. Če je pred vami že kdo v stranišču, ga počakate zunaj na varni razdalji.
 • V učilnici sedite vedno na istem mestu. Prvič si boste na klop odnesli prozorno mapo z vašim imenom in tam boste vedno sedeli. S seboj si prinesite vse pripomočke (pisala, vodo, dodatna oblačila, zvezke, učbenike …), saj izposoja od sošolcev oz. učitelja ni dovoljena.
 • Pri pouku ste obuti in garderobnih omaric ne uporabljate.
 • Zaščitno masko imate ves čas na obrazu (hoja po šoli, hodniku in učilnici) in jo odložite, ko se usedete za mizo v učilnici. V času pouka maske ni potrebno imeti na obrazu, in sicer takrat, ko ste z vsemi udeleženci na varni razdalji. V nasprotnem primeru si masko namestite nazaj.
 • Pred uporabo ter po odstranitvi maske si morate temeljito umiti ali razkužiti roke.
 • Maska se menjuje na 2 do 3 ure. V kolikor bo šola prejela s strani ministrstva zaščitne maske za dijake, jih boste prejeli v šoli. Vsekakor morate v šolo priti s svojo masko.
 • Teste in druge pisne izdelke po pisanju odložite v prozorno mapo z vašim imenom na mizi.
 • Po pouku, pripravah oz. izpitih je potrebno šolo zapustiti v najkrajšem možnem času na istem vhodu, skozi katerega smo v šolo vstopili. Ob odhodu iz učilnice si morate ponovno namestiti obrazno masko.
 • Dostop v tajništvo ni mogoč, zato se vsi dokumenti naročajo po elektronski pošti ali telefonu.
 • Zadrževanje in zbiranje pred šolo ni dovoljeno.
 • Pri vhodih in na hodnikih bodo dežurali delavci šole.
 • V času letošnjega izrednega izpitnega roka za zaključne letnike (27. 5. ali 28. 5.) veljajo vsi navedeni ukrepi. Na izpite se boste prijavljali elektronsko. Navodila boste prejeli na razredne maile 21. ali 22. 5. 2020.
 • Za prihod v šolo je priporočena peš hoja, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev, če je to možno. Pri uporabi javnega prevoza dosledno upoštevajte vse higienske in varnostne ukrepe.
 • Če dijak med obiskovanjem pouka oz. izpitov zboli oz. je pri njem potrjena okužba COVID-19, mora dijak oz. njegovi starši o tem takoj obvestiti šolo.
 • Prosimo, da si poleg teh navodil preberete še spremne dopise, ki jih objavljamo.
 • Navedena navodila veljajo tudi za udeležence poklicnega tečaja (matična učilnica 107 in dostop skozi stranski vhod pri fitnesu) in udeležence izobraževanja odraslih, ki v šolo vstopajo pri glavnem vhodu (naprej skozi garderobo do učilnice), in vse pisne izpite pišejo v učilnici 327. 
 • Pričakujemo odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in delavcev šole.

Želimo vam veliko zdravja in uspešen zaključek šolskega leta.

Vodstvo šole

DODATNI DOKUMENTI:

(Skupno 726 obiskov, današnjih obiskov 1)