V ponedeljek, 8. 3. 2021, se boste v šoli zaključnim letnikom pridružili 1. letniki ter 1. a PTI, 15. 3. 2021 pa v šolo prihajate 2. in 3. letniki.

Veljajo naslednja pravila:

 • 8. 3. 2021 se v šolo vrnejo vsi 1. letniki (1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d, 1. e) ter 1. a PTI, vsi zaključni so še naprej v šoli.
 • Izobraževanje bo potekalo menjaje:
  • Prvi teden (od 8. 3. do 12. 3.) bodo v šoli vsi 1. letniki, tudi 1. a PTI, isti teden bodo 2. in 3. letniki imeli pouk na daljavo, zaključni bodo vedno v šoli;
  • drugi teden (od 15. 3. do 19. 3.) bodo v šoli vsi 2. in 3. letniki (2. a, 2. b, 2. c, 2. e, 3. a, 3. c, 3. e), isti teden bodo vsi 1. letniki ter 1. a PTI imeli pouk na daljavo, zaključni bodo vedno v šoli.
  • Tedensko izmenjevanje 1. in 2. skupine dijakov bo potekalo, dokler vas ne bomo obvestili drugače.
 • Vsi dijaki in zaposleni morajo obvezno nositi zaščitne maske.
 • Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, dijaki ste med odmori v učilnici.
 • Malica bo prihodnji teden še hladna. Dijaki 1. letnikov in 1. a PTI se ne pozabite prijaviti na ponedeljkovo malico v spletni učilnici.
 • Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki.
 • V šolo morate priti z zaščitno masko, saj brez maske vstop v šolo ni dovoljen. Vstopate posamično pri glavnem vhodu. Ob vstopu v šolo si je potrebno razkužiti roke.
 • Dijaki boste med poukom v učilnici, ki je določena v urniku in je tudi med odmori ne zapuščate. Vrata naj bodo vedno odprta in jih odpira oz. zapira izključno učitelj. Isto velja za okna. Prosimo, da se iz varnostnih razlogov kljuk ne dotikate. Malico lahko prevzamete v šolski kuhinji ali si jo prinesete zraven in jo pojeste v učilnici.
 • Na stranišče dostopate posamezno in upoštevate varnostno razdaljo. Če je pred vami že kdo v stranišču, ga počakate zunaj na varni razdalji. Prosimo, da uporabljate stranišča v svojem nadstropju.
 • Pri pouku ste obuti in garderobnih omaric ne uporabljate.
 • Zaščitno masko imate ves čas (tudi v času pouka) na obrazu – okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 603-1/2021/21, z dne 3. 3. 2021.
 • V šolo morate priti s svojo masko.
 • Po pouku je potrebno šolo zapustiti v najkrajšem možnem času.
 • Prosimo, da vse dokumente, ki jih potrebujete iz tajništva, naročite po telefonu ali elektronski pošti. V kolikor morate tajništvo nujno obiskati, vstopajte posamezno in si pred vstopom razkužite roke.
 • Zadrževanje in zbiranje pred šolo ni dovoljeno.
 • Pri vhodu in na hodnikih bodo dežurali delavci šole.
 • Za prihod v šolo je priporočena peš hoja, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev, če je to možno. Pri uporabi javnega prevoza dosledno upoštevajte vse higienske in varnostne ukrepe.
 • Če dijak med obiskovanjem pouka oz. izpitov zboli oz. je pri njem potrjena okužba COVID-19, mora dijak oz. njegovi starši o tem takoj obvestiti šolo (razrednika ali vodstvo šole).
 • Pričakujemo odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in delavcev šole.
 • Prosimo vas, da upoštevate vsa higienska priporočila:

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. Z odpiranjem šol se povečuje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj zmanjšali to tveganje, dosledno upoštevajte naslednja navodila:

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

–                  Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (vsaj 1,5 do 2 metra) in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.

–                  Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.

 

Roke vedno smatramo kot kontaminirane,

izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Popolne varnosti ni. 

 

Želimo vam veliko zdravja in uspešno nadaljevanje šolskega leta.

 

Bernarda Marčeta, ravnateljica

 

 

(Skupno 343 obiskov, današnjih obiskov 1)