V petek, 15. 2. 2019, in v soboto, 16. 2. 2019, je Ekonomska šola Celje gostila bodoče srednješolce in njihove starše. Zanje smo pripravili pestro dogajanje (delavnice, stojnice ter predstavitev izobraževalnih programov). Zahvaljujemo se jim za njihov obisk in upamo, da se z njimi v jeseni srečamo na Ekonomski šoli Celje. 

Objavljamo nekaj fotografij:

Celotna fotogalerija je dostopna na naši facebook strani.

Naši novinarji Larisa Bernard, Gal Guček in Tim Veber iz 1. a ter Ema Jagrič iz 1. e so pod mentorstvom profesorice Alenke Gotlin Polak strnili vtise naših obiskovalcev.


Prvi vtisi devetošolcev, ki so obiskali naš informativni dan v petek dopoldne, 15. 2. 2019

Dober in pozitiven vtis o naši šoli je dobila Ana iz Braslovč. Najbolj sta ji bila všeč sproščenost in predstavitev šole. Za našo šolo se je odločila zaradi dobrih vtisov, ki jih je dobila na naši predstavitvi v svoji osnovni šoli. Zanima jo program ekonomska gimnazija, o njej je dobila dovolj informacij in nima nobenih pripomb. Pričakuje, da bo pridobila to, kar ji bo pomagalo v življenju. Obiskala bo še GCC.

Laura iz Nazarij je povedala, da ji je bilo na naši šoli vse všeč, prvi vtis je odličen. Ker jo zanima ekonomija, se bo vpisala v program ekonomski tehnik. Dobila je dovolj informacij in nima nobenih pripomb ter predlogov. Pričakuje dobre ocene in dobro počutje. Obiskala ne bo nobene druge šole.

Osnovnošolka Eva je povedala, da ji je bilo vse zelo všeč, največji vtis nanjo so naredile delavnice. Veseli jo ekonomija in se zanima za program ekonomski tehnik, dobila je dovolj informacij o šoli in izobraževanju. Pričakuje dobre ocene in dobre prijatelje.

Naša predstavitev je bila všeč tudi Marku iz Šentjurja, ki je je povedal, da se je za našo šolo odločil, ker ima njegov oče podjetje, informacije o šoli pa je dobil od našega dijaka Tima iz 1. a. Zanima ga program ekonomski tehnik, nima nobene pripombe ali predloga. Pričakuje, da bo v šoli usvojil veliko znanja.

Eva iz Radeč je povedala, da je v naši šoli dobro vzdušje. Informacije je pridobila v osnovni šoli, najbolj pa so jo navdušile delavnice in predstavitev šole in programa ekonomski tehnik, ki jo zanima. Zadovoljna je s pridobljenimi informacijami in nima nobenih pripomb. Če se bo vpisala v Ekonomsko šolo Celje, pričakuje veliko znanja. Obiskala bo tudi Ekonomsko šolo v Trbovljah.

Devetošolka Ditmere je dejala, da sta bili predstavitev programa in šole super. Najbolj jo je pritegnila predstavitev programa ekonomski tehnik. Za našo šolo se je odločila, ker jo veseli in zanima področje ekonomije, s prvimi informacijami o Ekonomski šoli Celje se je seznanila že v osnovni šoli. Z informacijami z informativnega dne je zelo zadovoljna. Predlogov in pripomb nima, pričakuje veliko uspeha v šolskih klopeh. Obiskala bo tudi gimnazijo v Slovenskih Konjicah.

Devetošolec iz Osnovne šole Frankolovo nam je zaupal, da je njegov vtis zelo dober. Dobil je dovolj informacij in se zanima za program ekonomski tehnik. Nima pripomb, po vpisu  pričakuje znanje. Ne bo obiskal nobene druge šole.

Patrick  iz Velenja je povedal, da se mu zdi program ekonomski tehnik zahteven, posebej angleščina. Za našo šolo se je odločil, ker mu ta program vsebinsko ustreza. Informacije o šoli je dobil doma, po končanem šolanju pričakuje dovolj znanja za zaposlitev. Obiskal bo še gradbeno šolo v Celju.

Edvinu iz Celja je  bila predstavitev naše šole všeč. Našo šolo je spoznal na predstavitvi v osnovni šoli. Zanima ga program ekonomski tehnik. Dobil je dovolj informacij, je brez predlogov in pripomb ter ne ve, katero šolo bo še obiskal.

Če se bo Patricija iz Šentjurja vpisala na našo šolo, pričakuje dobro vzdušje in dobre ocene. Dobila je dovolj informacij o šoli, njen prvi vtis je bil pozitiven, vse ji je bilo všeč in nima nobene pripombe. V soboto dopoldne bo obiskala še računalniško šolo.

Prvi vtisi staršev devetošolcev, ki so obiskali naš informativni dan v petek dopoldne, 15. 2. 2019

Ga. Anica in Nazarij meni, da je v naši šoli odlično vzdušje. Današnji dan ji je bil zelo všeč. Izpolnili smo namreč vsa njena pričakovanja. Zelo je zadovoljna z informacijami s predstavitve šole. Njenega otroka zanima program ekonomski tehnik, od šole pa pričakuje dober odnos med profesorji in dijaki.

Ga. Janja iz Slovenskih Konjic je povedala, da je pri vtis zelo dober, saj se je v naši šoli počutila zelo prijetno. Izpolnili smo vsa njena pričakovanja, zadovoljna je z informacijami o programu ekonomski tehnik, ki zanima njenega otroka. Ga. Janja pričakuje, da se bo njen otrok našel v programu, ki ga veseli.

Dober prvi vtis je dobil tudi g. Karel iz Vojnika, ki meni, da smo zelo dobro predstavili šolo in vse izobraževalne programe. Izpolnili smo vsa njegova pričakovanja, zadovoljen je z informacijami, ki so ga zanimale, to je o programih ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik. Od šole pričakuje, da se bo njegov otrok čim več naučil.

Gospa Darinka iz Podčetrtka ima zelo dobro mnenje o predstavitvi naše šole, ki je izpolnila njena pričakovanja. Izvedela je vse, kar je želela o programu ekonomski tehnik, ki zanima njenega otroka. Od šole pričakuje kakovostno izobrazbo.

Gospa Majda iz Gomilskega meni, da je bila predstavitev zanimiva. Pravi, da smo izpolnili pričakovanja in da je dobila potrebne informacije. Njeno hčer zanima program ekonomska gimnazija, od katere pričakuje sodelovanje s starši in dijaki.

Vtisi g. Gorazda, ki prihaja iz Bukovžlaka, so tudi dobri. Povedal je, da smo izpolnili njegova pričakovanja in da je dobil veliko koristnih informacij o programu ekonomski tehnik. Po končanem šolanju pričakuje, da bo imel njegov otrok dovolj znanja za nadaljevanje izobraževanja.

Ge. Nexhmije je bila današnja predstavitev zelo všeč. Njeni občutki so zelo dobri, saj že trije njeni otroci obiskujejo našo šolo in so zelo zadovoljni. Povedala nam je, da smo izpolnili vsa njena pričakovanja in da je dobila dovolj informacij o programu ekonomska gimnazija. Od svoje hčere pričakuje dokončanje šole z odliko.


Prvi vtisi devetošolcev, ki so obiskali naš informativni dan v petek popoldne, 15. 2. 2019

Tina je prvi vtis na tej šoli zelo prepričal. Najbolj so mu bile všeč delavnice. Za našo šolo se je odločil, ker ga zanima ekonomija, in sicer program ekonomska gimnazija. Dobil je dovolj informacij in nima posebnih pripomb. Pričakuje veliko znanja in dobro usklajevanje šole s treningi. Obiskal bo še GCC.

Julija iz Velenja je povedala, da ji je šola zelo všeč in da se bo za njo brez pomislekov odločila. Zanima jo ekonomija, informacije je dobila pri sestrični. Želi se vpisati na gimnazijo, zanjo je dobila dovolj informacij. Nima pripomb, pričakuje pa dovolj znanja.

Prvi vtisi staršev devetošolcev, ki so obiskali naš informativni dan v petek popoldne, 15. 2. 2019

Ga. in g. Vrečer menita, da je šola zelo urejena, vendar so njuni občutki mešani. Na vprašanje, ali smo izpolnili njuna pričakovanja, nista mogla odgovoriti, ker nista imela pričakovanj, a menita, da sta dobila dovolj informacij za program ekonomska gimnazija, ki zanima njuno hčer. Od šole pričakujeta visoko merilo znanja in discipline.

Vesna iz Radeč, ki je tudi bivša uslužbenka Ekonomske šole Celje, pravi, da smo izpolnili njena pričakovanja in da je dobila vse informacije. Njenega sina  zanima program tehnik varovanja, od šole pa pričakuje dobro sodelovanje.


Prvi vtisi devetošolcev, ki so obiskali naš informativni dan v soboto, 16. 2. 2019

Maj iz Vojnika je zadovoljen z našo šolo, najbolj so ga prepričale delavnice. Za obisk pri nas se je odločil, ker ga zanima ekonomija, natančneje program ekonomski tehnik. Informacije je dobil od matere. Z informacijami s predstavitve je zadovoljen. Na naši šoli pričakuje dobre ocene. Obiskal je še strojno šolo.

Taia iz Žalca je obisk na naši šoli tako navdušil, da se bo vpisal k nam. Na predstavitvi je dobil vse informacije. Zanima ga program ekonomska gimnazija. Z našo šolo ga je seznanil prijatelj. Nima pripomb, pričakuje dobre ocene in tudi dekleta ter dovolj znanja. Obiskal je še farmacevtsko šolo v Ljubljani.

Denis iz Vojnika je povedal, da ga je prvi vtis prepričal, informacije o šoli je dobil na spletu. Zanima ga program ekonomska gimnazija, zanjo je dobil dovolj informacij, povpraševal je še nekaj dodatnega o malici. Pričakuje sproščenost in dobro vzdušje. Obiskal je še zdravstveno šolo in I. gimnazijo.

Luka iz Šentjurja je z našo šolo zadovoljen. Odločil se je za ogled, saj ga zanima ekonomija. Vpisal bi se na program ekonomska gimnazija. Informacije je dobil v osnovni šoli, nima pripomb ali predlogov, pričakuje dobre ocene. Obiskal je še Gimnazijo Lava.

Aleks iz Šentjurja nam je zaupal, da je imel dober prvi vtis o šoli in predstavitvi ter da so mu bile najbolj všeč delavnice. Informacije o šoli je pridobil na osnovni šoli, ki jo obiskuje. Zanima se za program ekonomski tehnik, za katerega je pridobil dovolj informacij. Če se bo vpisal k nam, pričakuje, da bo odšel na ekskurzijo. Obiskal je še srednjo zdravstveno šolo.

Tudi Anjo iz Rogaške so  najbolj pritegnile delavnice. Celotna predstavitev ji je bila všeč, informacije o šoli je dobila od svojih prijateljev. Bila je na predstavitvi programa ekonomski tehnik, povedala nam je, da nima nobenih pripomb in da je dobila dovolj informacij. Če se bo vpisala k nam,  pričakuje predvsem dobro vzdušje.

Jan iz Štor je povedal, da so njegovi prvi vtisi predvsem pozitivni. Najbolj mu je bilo všeč šolsko vzdušje. Za obisk pri nas se je odločil zaradi spletnih informacij, po katerih je dobil občutek, da je naša šola zanimiva. Zanima ga program tehnik varovanja in je zadovoljen z informacijami s predstavitve šole. Pripomb in morebitnih predlogov nima. Če se bo vpisal k nam,  pričakuje, da bo tako, kot je bilo predstavljeno.

Prvi vtisi staršev devetošolcev, ki so obiskali naš informativni dan v soboto, 16. 2. 2019

Ge. Mileni iz Tabora se zdi naša šola zelo zanimiva. Na začetku jo je sicer preželo rahlo nelagodje, a so bili ob koncu informativnega dneva občutki zelo dobri. Izpolnili in celo presegli smo njena pričakovanja, pridobila je dovolj informacij o ekonomskem tehniku, ki zanima njeno hčer, za katero pričakuje, da bo zelo uspešna in da bo opravila tudi peti predmet.

Ga. Nataša iz Sevnice nam je zaupala, da so njeni občutki o naši šoli v redu. Povedala je, da je dobila dovolj informacij o ekonomski gimnaziji in da smo izpolnili njena pričakovanja. Od šole pričakuje veliko nujno potrebnega znanja, ki ga bo njena hči potrebovala na samostojni življenjski poti.

Mladen iz Celja nima o naši šoli posebnega mnenja, vendar pravi, da so njegovi prvi občutki dobri in da smo izpolnili njegova pričakovanja. Pridobil je dovolj informacij o ekonomski gimnaziji. Pričakuje, da bo njegov otrok v šoli dobil dovolj znanja.

(Skupno 803 obiskov, današnjih obiskov 1)