NAVODILA IN HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA DIJAKINJE IN DIJAKE EKONOMSKE ŠOLE CELJE, GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE, V ČASU EPIDEMIJE COVID-A9

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. V času pouka v šolah se povečuje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj zmanjšali to tveganje, dosledno upoštevajte naslednja navodila:

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.

 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

–                     Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (vsaj 1,5 do 2 metra) in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.

–                     Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.

 

Roke vedno smatramo kot kontaminirane,

izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Popolne varnosti ni. 

 

IZVEDBA SAMOTESTIRANJA IN VELJAVNOST ZUNANJIH HAG TESTOV

V šoli se ob ponedeljkih, sredah in petkih izvaja samotestiranje pod nadzorom učiteljev. Dijak, ki v času samotestiranja manjka, je dolžen opozoriti učitelja na svoje potrebno samotestiranje pri prvi prisotni šolski uri (ne glede na dan v tednu). 

Dijake, ki imajo pisno potrdilo zunanjega izvajalca, pri katerem so izvedli HAG testiranje, obveščamo, da jim po trenutno veljavnih določbah vlade, le to velja samo 24 ur, zato morajo naslednji dan predložiti novo potrdilo ali se samotestirati v šoli. 

DELO NA DALJAVO ZARADI KARANTEN ODDELKOV

ODDELKI SKLEPI O DELU NA DALJAVO
 • 2. e – od 3. 1. do vključno 14. 1. –  v šolo se vrnejo 17. 1. 2022.

sklep 1f, 2e, 3b, 3e

 • 1. f – od 3. 1. do vključno 14. 1. –  v šolo se vrnejo 17. 1. 2022.
 • 3. e – od 3. 1. do vključno 14. 1. –  v šolo se vrnejo 17. 1. 2022.
 • 3. b – od 5. 1. do vključno 15. 1. –  v šolo se vrnejo 17. 1. 2022.
 • 4. e – od 7. 1. do vključno 16. 1. –  v šolo se vrnejo 17. 1. 2022.
sklep 4. e
 • 3. aod 10. 1. do vključno 16. 1. –  v šolo se vrnejo 17. 1. 2022.
sklep 2a-3a
 
 • 2. a – od 10. 1. do vključno 16. 1. –  v šolo se vrnejo 17. 1. 2022.
 • 1. b – od 11. 1. do vključno 17. 1. –  v šolo se vrnejo 18. 1. 2022.
sklep 1b-2b 
 • 2. b – od 12. 1. do vključno 18. 1. –  v šolo se vrnejo 19. 1. 2022.
KARANTENE ODDELKOV (po 19. 1. 2022)  
 • 1. a PTI – od 21. 1. do vključno 28. 1. –  v šolo se vrnejo 31. 1. 2022.
sklep 1apti 
 • 4. a – od 24. 1. do vključno 28. 1. –  v šolo se vrnejo 31. 1. 2022.
sklep 4a
 • 2. č – od 27. 1. do vključno 4. 2. –  s PUD-om pričnejo 9. 2. 2022.
sklep 2č

 

SPREMEMBE ODLOKA O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU (veljavno od 19. 1. 2022)

Obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID -19 (Ur. l. RS št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur.l. RS št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022), ki določa nove izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku. 

V skladu z omenjenim odlokom in okrožnico MIZŠ (št.: 6030-3/2022/5 z dne 17. 1. 2022) velja za naše delo naslednje:

 • Izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo v vzgoji in izobraževanju, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.
 • Izjema od napotitve v karanteno na domu so tudi dijaki, pod pogojem, da se je zgodil visoko tvegan stik v času udeležbe pri izvajanju dejavnosti v šoli. V tem primeru se morajo ti dijaki prav tako vsakodnevno samotestirati v šoli, in sicer v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika. V primeru, ko je v posameznem oddelku v časovnem obdobju 14 dni potrjena okužba  pri več kot 30 % dijakov, se oddelek napoti v karanteno na domu.

 

Izjema od zgoraj omenjenega vsakodnevnega zaporednega sedemdnevnega testiranja dijakov, prepoznanih kot visoko rizični kontakt, so v skladu s spremembo v odloku (Ur.l. RS št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022) tudi dijaki, ki:

 • izpolnjujejo pogoje prebolevnosti, kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in je od pozitivnega PCR testa minilo manj kot 45 dni;
 • izpolnjujejo pogoj prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem z drugim odmerkom cepiv po trenutno veljavnem odloku;
 • predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Še vedno pa velja, da je izjema od karantene na domu oseba, ki:

 • je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty ali cepiva Spikevax v skladu z navodili in priporočili NIJZ.

Zaradi vseh teh novosti po spremenjenem odloku dijakom sedaj priprada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih, tako kot do sedaj, pridobijo v lekarni.

Novi protokol samotestiranja – navodila

RAZREDI Z ODREJENIM VSAKODNEVNIM TESTIRANJEM
1. č – od 9. 2. do 16. 2. 2022
1. e – od 9. 2. do 21. 2. 2022
1. f – od 14. 2. do 18. 2. 2022
2. b – od 11. 2. do 21. 2. 2022

SPREMEMBE ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19 (veljavno od 21. 2. 2022)

V dejavnosti vzgoje in izobraževanja z 21. 2. 2022 ni potrebno osebi, ki opravljajo delo
pri delodajalcu in uporabniku (dijaku, študentu ali udeležencu izobraževanja odraslih ter
drugem uporabniku) izpolnjevati pogoja PCT. Prav tako odlok ne določa več obveznosti
samotestiranja.

Odlok še vedno določa obvezno uporabo kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2
ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) pri gibanju in zadrževanju
v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (veljaven od 5. 3. 2022)

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/22, z dne 4. 3. 2022, je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Spremenjen odlok je začel veljati v soboto, 5. 3. 2022. Na področju vzgoje in izobraževanja je spremenjeno določilo glede nošenja zaščitnih mask. Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za dijake ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje v preteklem obdobju obvezne uporabe zaščitnih mask.

(Skupno 1.734 obiskov, današnjih obiskov 1)