IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM TRGOVEC SPI VELJA ZA DIJAKE VPISANE V

1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Letnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj
Izobraževanje 35,5 tednov 30,5 tednov 16 tednov 82 tednov
Interesne dejavnosti 2,5 tedne 1,5 teden 1 teden 5 tednov

Praktično usposabljanje

z delom

0 tednov 7 tednov 17 tednov 24 tednov
SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV 38 TEDNOV 39 TEDNOV 34 TEDNOV 111 TEDNOV

 

Oznaka

Programske enote

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Št. ur

skupaj

Letno število ur 

Letno število ur 

Letno število ur 

P1 Slovenščina

99

66

48

213

P2 Matematika

99

66

48

213

P3 Tuji jezik I

66

66

32

164

P4 Umetnost

33

/

/

33

P13 Naravoslovje

66

66

/

132

P14 Družboslovje

66

66

/

132

P11 Športna vzgoja

66

66

32

164

Skupaj A

495

396

160

1051

Letno število ur 

Letno število ur 

Letno število ur 

Št. ur skupaj

M1 Temelji gospodarstva

42

34

32

108

M2 Poslovanje trgovskega podjetja

101

175

48

324

M3 Prodaja blaga

270

208

35

513

M 4 Upravljanje z blagovno skupino živil

/

108

0

108

Skupaj B

413

525

115

1053

Letno število ur 

Letno število ur 

Letno število ur 

Št. ur skupaj

OK Poslovni bonton

35

/

/

35

OK Poslovna slovenščina

/

34

34

68

OK Oblikovanje prodajnega prostora

89

/

/

89

OK Državljanska kultura

36

/

/

36

OK Tuji jezik I

36

28

/

64

OK Tuji jezik II

53

49

30

132

OK Podjetništvo

/

/

56

56

OK Tehnično blago

/

/

61

61

OK Tekstil in drogerijski izdelki

/

/

61

61

Skupaj E

249

111

242

602

Letno število ur 

Letno število ur 

Letno število ur 

Letno število ur 

Interesne dejavnosti IND

80

18

32

160

 

Aktivno državljanstvo

 

30

 

 

MODULI:

M 1 – TEMELJI GOSPODARSTVA

 • vsebinski sklop: GD – gospodarske dejavnosti – 1. letnik
 • vsebinski sklop: PRAK – temelji pravne kulture – 2. letnik
 • vsebinski sklop: POVP – pravnoorganizacijski vidiki poslovanja – 3. letnik

 

M 2 – POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA

 • vsebinski sklop: IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija – 1., 2. in 3. letnik
 • vsebinski sklop: PR – poslovno računstvo – 2. letnik
 • vsebinski sklop: PTP – poslovanje trgovskega podjetja – 2. letnik

 

M 3 – PRODAJA BLAGA

 • vsebinski sklop: POB – poznavanje blaga – 1. in 2. letnik
 • vsebinski sklop: PRP – prodajni proces – 1. in 2. letnik
 • vsebinski sklop: PSP – psihologija prodaje – 2. in 3. letnik

 

M 4 – UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVIL

 • vsebinski sklop: POŽ – poznavanje živil – 2. letnik
 • vsebinski sklop: PRŽ – prodaja živil – 2. letnik

 

ZAKLJUČNI IZPIT V PROGRAMU TRGOVEC

I. SLOVENŠČINA (pisno in ustno)
II. IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR

 

Zgibanka PRODAJALEC

Predstavitveni filmi:

 

 

 

 

(Skupno 4.103 obiskov, današnjih obiskov 1)