NAČRT DELA TIMA ZDRAVE ŠOLE v šolskem letu 2021/22

 

V šolskem letu 2021/22 naša šola, v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, nadaljuje s projektom Zdrava šola. Rdeča nit aktivnosti zdravih šol v tem šolskem letu je: MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI.

 

 

Z upoštevanjem zgoraj zapisanega načrtujemo:

–  obeležiti dneve na področju krepitve zdravja, kot so: Dan slovenskega športa, Dan duševnega zdravja, Svetovni dan hrane, Dan boja proti AIDS-u, Svetovni dan zdravja…;

– skrbeti za dobre medsebojne odnose v šoli, pri sodelovanju s starši,… s poudarkom na integraciji dijakov s posebnimi potrebami, dijakov tujcev…; krepiti medgeneracijsko sodelovanje; sodelovanje med zaposlenimi in dijaki;

– ozaveščati o pomenu zdravega prehranjevanja;

– krepiti duševno zdravje mladih, ki se je zaradi ukrepov oz. spremenjenega načina življenja  zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa pri mnogih poslabšalo;

– dodatno vzpodbujati telesno aktivnost;

– ozaveščati o tem kako varno in zdravo uporabljati elektronske naprave;

– izvesti aktivnosti za preprečitev širjenje koronavirusa preko ozaveščevalnih akcij in vzpodbujanja upoštevanja zaščitnih epidemioloških ukrepov;

– ozaveščati o pomenu spanja, prometne varnosti, posledicah zasvojenosti z psihoaktivnimi snovmi, varni spolnosti;

– udeležiti se treh regijskih srečanj timov zdravih šol in na koncu šolskega leta napisali evalvacijsko poročilo.

Zgoraj omenjene dejavnosti bomo izvajali pri pouku naravoslovja, biologije, kemije, športne vzgoje, sociologije, psihologije…, kot del interesnih dejavnosti, pri razrednih urah, kot izvedbo dogodkov na šoli, preko obvestil po šolskem ozvočenju, objav na spletnih strani šole, razstav… ali kot izvedbo dogodka za 4. izpitno enoto POM.

V projekt bomo skušali vključiti poleg dijakov, tudi zaposlene na šoli, starše in zunanje izvajalce, ki delujejo na področju krepitve zdravja.

Simona Žlof, vodja projekta

 

 

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 

Ekonomska šola Celje je že več kot 10 let aktivna članica Slovenske mreže Zdravih šol, ki promovirajo zdrav način življenja preko uresničevanja 12 CILJEV. Vsako šolsko leto poudarimo področja, ki  predstavljajo RDEČO NIT oz. glavne aktivnosti promoviranja zdravja.

 

12 CILJEV ZDRAVIH ŠOL 

 1. Aktivno podpirati pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeti, za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter odnos med učenci.
 3. Potruditi se, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence vzpodbuditi k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoristiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeti za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeti za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevati dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevati komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelovati s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 12. Vzpostaviti poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpira pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

  

RDEČE NITI  ali vsebine, ki smo jih poudarili v posameznem šolskem letu so bile: 

 • 2008/09 – Zdravi pod soncem
 • 2009/10 – Odnos – si
 • 2010/11 – Odnos – si
 • 2011/12 – Odnos – si
 • 2012/13 – Odnos-si: Zmanjševanje neenakosti
 • 2013/14 – Medgeneracijsko sodelovanje
 • 2014/15 – Duševno zdravje
 • 2015/16 – Duševno zdravje
 • 2016/17 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • 2017/18 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • 2018/19 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • 2019/20 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • 2020/21 – Čas za zdravje je čas za nas

 

IZVAJALCI PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA

 Mentorice projekta skozi čas: Polona Konec, Marija Kolenc, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Lidija Šober, Darinka Prislan in Simona Žlof so in še izvajajo projekt skupaj z dijaki, učitelji (aktivnimi člani) in zunanjimi izvajalci (NIJZ, Centrom za krepitev zdravja, strokovnjaki s področja zdravja…).

 

DOGAJANJE V SLIKAH SKOZI ČAS

Kako smo skrbeli za boljše zdravje dijakov, učiteljev… si lahko ogledate na priloženih fotografijah.

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 2)