IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM EKONOMSKA GIMNAZIJA

VELJA ZA DIJAKE VPISANE V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 ALI PREJ

 

Letnik

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupaj

Pouk

35 tednov

35 tednov

35 tednov

33 tednov

138 tednov

Obvezne izbirne vsebine

3 tedne

3 tedne

3 tedna

1teden

10 tednov

SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV

38 TEDNOV

38 TEDNOV

38 TEDNOV

34 TEDNOV

148 TEDNOV

 

Programske enote

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Št. ur skupaj

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

A: obvezni del

1.

Slovenščina

140

140

140

140

560

2.

Tuji jezik I

105

105

105

105

420

3.

Tuji jezik II

105

105

105

105

420

4.

Matematika

140

140

140

140

560

5.

Ekonomija

70

70

105

140

385

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

6.

Zgodovina

70

70

70

/

210

7.

Geografija

70

70

70

/

210

Biologija

105

70

/

/

175

Kemija

105

70

/

/

175

Psihologija

/

70

/

/

70

Sociologija

/

/

70

/

70

Umetnost

70

/

/

/

70

Informatika

70

70

/

/

140

Podjetništvo

/

70

105

140

315

SKUPAJ

1155

1155

1015

875

4200

B: izbirni del

70 – 140

140 – 280

210 – 420

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

300

 

Izbirni predmeti

  • v 3. letniku se dodajo vsebine ekonomske geografije vsem razredom v obsegu 1 ure/teden, prav tako tudi 1 ura/teden ekonomske zgodovine, ter poslovna informatika v obsegu 2 uri /teden, v 3. letniku in ena v 4. letniku.

 

  • v 4. letniku bodo v okviru izbirnih predmetov dodane ure naslednjim predmetom v pripravi na maturo:

 

Slovenščina 1 ura/teden vsi razredi
Tuj jezik 1 ura/teden vsi razredi
Matematika 1 ura/teden vsi razredi
Poslovna informatika 1 ura/teden vsi razredi
Psihologija 4 + 2 uri/teden 1 skupina po prijavah
Sociologija 4 + 2 uri/teden 1 skupina po prijavah
Geografija 3 ure/teden 1 skupina po prijavah
Zgodovina 3 ure/teden 1 skupina po prijavah
Angleščina – višji nivo 1 ura/teden 2 skupini po prijavah
Matematika – višji nivo 1 ura/teden 2 skupini po prijavah
Nemščina 3 ure/teden 1 skupina po prijavah

 

(Skupno 19.539 obiskov, današnjih obiskov 1)