IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM EKONOMSKA GIMNAZIJA VELJA ZA DIJAKE VPISANE V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ALI KASNEJE

Letnik

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupaj

Pouk

35 tednov

35 tednov

35 tednov

35 tednov

138 tednov

Obvezne izbirne vsebine

3 tedne

3 tedne

3 tedna

1teden

10 tednov

SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV

38 TEDNOV

38 TEDNOV

38 TEDNOV

36 TEDNOV

150 TEDNOV

 

Programske enote

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Št. ur skupaj

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

I: obvezni del

1.

Slovenščina

140

140

140 + 35

140 + 35

560

2.

Tuji jezik I

105

105

105

105

420

3.

Tuji jezik II

105

105

105

105

420

4.

Matematika

140

140

140 + 35

140 + 35

560

5.

Ekonomija

70

70

70

70 + 70

280

6.

Zgodovina

70

70

70

/

210

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

Likovna umetnost

70

/

/

/

70

7.

Geografija

70

70

70

/

210

Biologija

105

70

/

/

175

Kemija

105

70

/

/

175

Psihologija

/

70

/

/

70

Sociologija

/

/

70

/

70

Informatika

70

70

/

/

140

Podjetništvo

/

70

105

105

280

II – Izbirni predmeti

105-175

245-385

350-560

III – Druge oblike vzgojno-izob. dela

90

90

90

30

300

Aktivno državljanstvo

35

35

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Izbirni predmet Vsebinski sklop Št. ur/leto
Poslovanje A – poslovna informatika – poslovno odločanje 35
D – poslovna informatika – razvoj računalniških aplikacij in iger 35
E – trženje in prodaja 35
Ekonomska zgodovina* ekonomska zgodovina 35
Ekonomska geografija* ekonomska geografija 35

Za obvezne izbirne predmete z vajami in uporabo informacijske tehnologije je namenjeno 105 ur v 3. letniku in 35 ur v 4. letniku.

*Ekonomska geografija/zgodovina se izvaja v 4. letniku, če dijak/inja poglablja geografijo/zgodovino.

Izbirni predmeti glede na prijavo v 4. letniku:

  • SOCIOLOGIJA/PSIHOLOGIJA – 210 ur
  • ZGODOVINA/GEOGRAFIJA – 105 ur

Dodatne ure za izbirne predmete šola razporedi tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka.

(Skupno 6.582 obiskov, današnjih obiskov 6)