Rim, Neapelj in Pompeji

  • 16. 11. 2023-19. 11. 2023

Podrobnejši program ekskurzije najdete tukaj.

Prijavnica je dostopna na tej povezavi.

Podrobnejše informacije pri profesoricah Katji Teršek, Karmen Kranjec in Mateji Volk.


Berlin – sprememba termina

  • 23. 11. 2024-26. 11. 2024

Program najdete tukaj. 

Prijavnico morate oddati do 15. 9. 2023 mag. Heleni Mešnjak ali Matjažu Apatu.


Predbožična Bratislava

  • 9. 12. 2023

Podrobnejši program ekskurzije najdete na tej povezavi.

Podrobnejše informacije in prijavo najdeš tukaj.


Istanbul

  • 13. 3. 2024 – 16. 3. 2024

Podrobnejše informacije o ekskurziji najdete na tej povezavi in pri profesoricah Jasmini Bornšek ter Dagmar Konec.

Vsa navodila in prijavo najdeš tukaj.


Banja Luka in Sarajevo

  • 16.-18. maj 2024

Podrobnejši program ekskurzije najdete na tej povezavi.

Podrobnejše informacije o prijavi pri profesorici Mariji Vodušek.


Verona, ZOO safari in Gardaland

  • 7. 6. 2024 – 8. 6. 2024

Podrobnejši program ekskurzije najdete na tej povezavi.

Prijavite se lahko do 3. 4. 2024 z elektronsko prijavnico: https://forms.office.com/e/zYKuU54ipy

Po opravljeni prijavi vam bodo v agenciji Palma na zapisani elektronski naslov poslali račun. Znesek in datum plačila bodo opredeljeni na računu. Prosim, da upoštevate rok plačila

Splošne pogoje poslovanja najdete na povezavi https://www.palma.si/splosni-pogoji

Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Vsi podatki, ki jih boste navedli  v prijavnici gredo izključno v organizacijske namene.

Za vse dodatne informacije so vam  na voljo na e-mail naslovu travel@palma.si

Z lepimi pozdravi izpod Palme.

Turistična agencija Palma

Oddelek potovanj

Podrobnejše informacije o prijavi pri profesorici Jasmini Bornšek.


PRAVILA: 

  • ekskurzije v okviru PIV – dijakom se prizna 8 ur na 1 dan oz. največ 16 ur za celotno ekskurzijo,
  • dijak se načeloma lahko odloči za največ eno ekskurzijo,
  • na osnovi potrdil različnih društev se dijaku prizna lahko maksimalno število ur, ki so predvidene za proste vsebine, obvezne mora opraviti,
  • dijaku lahko zaradi opravičljivih razlogov manjka največ 10 % ur interesnih dejavnosti od predpisanih za tekoče šolsko leto (izjema je daljša bolezenska odsotnost).
(Skupno 8.389 obiskov, današnjih obiskov 2)