Andragoški zbor

 Strokovni vidik izobraževanja bodo pokrivali učitelji Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole.
Učitelji (seznam je objavljen v rubriki Programi – odrasli) so za kandidate izobraževanja odraslih dosegljivi v času govorilnih ur, ki so objavljeni na spletni strani šole.

Za konzultacije kontaktirajte z učitelji preko e-pošte profesorjev.


Predmeti in vsebinski sklopi, pri katerih se opravlja pisni in ustni izpit: 

SLO, TJ1 – ANG, MAT, TJ2 – NEM, EBS, GPS, K, FIZ, PMA, PRS, PSRP, RP, PR, OP, OSDI, PSPR, TRI, RDG, EP, FIP (vsebinski sklopi FTI, PPPG, PFS – en izpit).

Pri vseh ostalih predmetih in vsebinskih sklopih je samo ustni izpit.
Prosimo, da na prijavnico napišete profesorja, pri katerem želite izpit opravljati, v nasprotnem primeru ga bomo določili mi.

 KRATICE PREDMETOV IN VSEBINSKIH SKLOPOV

BIO Biologija
BOV Borilne veščine
DK Državljanska kultura
DP Denarno poslovanje
DRU Družboslovje
EBS Evidentiranje blaga in storitev
EG Ekonomska geografija
EG Ekonomska geografija
EK Elektronsko komuniciranje
EKN Ekonomija
EP Ekonomika podjetja
EZG Ekonomska zgodovina
FIZ Fizika
FTI Finančni trgi in ustanove
GD Gospodarske dejavnosti
GEO Geografija
GPS Govorno in pisno sporazumevanje
HT Hitrostno tipkanje
IKT Informacijsko-komunikacijska tehnologija
INF Informatika
JUP Javna uprava
K Knjigovodstvo
KEM Kemija
MAN Menedžment
MAT Matematika
MNG Menedžment
NAR Naravoslovje
NIP Nabava in prodaja
OP Obračun plač
OPP Oblikovanje prodajnega prostora
OPRP Obdelava podatkov z računalniškim programom
OR Osnove računalništva
OSDI Osnovna sredstva in drobni inventar
OZ Osnove zavarovalništva
PB Poslovni bonton
PD Projektno delo
PDSUP Priprava dokumentov splošnega upravnega postopka
PFS Prodaja finančnih storitev
PIN Poslovna informatika
PMA Poslovna matematika
POB Poznavanje blaga
POD Podjetništvo
POVP Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja
POŽ Poznavanje živil
PP Pisarniško poslovanje
PPPG Plačilni promet in poslovanje z gotovino
PR Poslovno računstvo
PRAK Temelji pravne kulture (v programu ekonomski tehnik in trgovec)
PRP Prodajni proces
PRS Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
PRŽ Prodaja živil
PS Psihologija
PSI Psihologija
PSP Psihologija prodaje
PSPR Pokritje stroškov in prag rentabilnosti
PSRP Priprava statističnih in računovodskih podatkov
PTD Pisarniško tehnično delo
PTP Poslovanje trgovskega podjetja
PUD   Praktično usposabljanje z delom
RBL Razvrščanje blaga
RDG Razvoj in delovanje gospodarstva
RP Računovodenje proizvodnje
SLO Slovenščina
SOB Strojepisje in obdelava besedil
SOC Sociologija
ŠVZ Športna vzgoja
TB Tehnično blago
TID Tekstil in drogerijski izdelki
TJ1 – ANG Angleščina
TJ2 – NEM Nemščina
TKO Tržno komuniciranje
TPK Temelji pravne kulture (v programu administrator)
TRI Temeljne računovodske informacije
TRŽ Trženje
UME Umetnost
UPB Uporaba poslovnega bontona
UPP Upravni postopek
VLP Varovanje ljudi in premoženja
VMN Varnostni menedžment
VZD Varnost in zdravje pri delu
ZGO Zgodovina
ZP Zavarovalno pravo

 

(Skupno 7.684 obiskov, današnjih obiskov 7)