Tudi to šolsko leto bomo skladno z veljavno zakonodajo za dijake Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole, organizirali subvencionirano šolsko prehrano, ki bo na voljo od 4. 9. 2023. Skladno z Zakonom o šolski prehrani je bil za novo šolsko leto sprejet nov sklep o ceni malice, ki bo za dijake znašala 3,60 € (okrožnica – PDF).

Vsak dijak, ki želi naročiti malico, se mora najprej prijaviti nanjo z obrazcem PRIJAVA NA PREHRANO DIJAKA (povezava do obrazca), ki jo morate oddati starši oziroma skrbniki. Starše dijakov, ki se bodo prijavili na šolsko prehrano, prosimo, da natisnejo in izpolnijo zahtevani obrazec, ki ga dijaki oddajo v šoli.

Po oddani prijavi za prehrano dobi dijak elektronski nosilec za prevzem malice ter uporabniško ime in geslo za aplikacijo mojaMALICA, v kateri  se lahko naroča, izbira ali odjavlja obroke. Da lahko dostopa do aplikacije, mora dijak najprej opraviti registracijo.

POVEZAVA NA REGISTRACIJO IN PRIJAVO: MALICA.ESCELJE.SI

NAVODILA ZA PRIJAVO mojaMALICA: registracija in prijava (PDF)

Če se pogovorno okno za registracijo in prijavo v aplikacijo na mojo malico ne odpre, morate najprej posodobiti brskalnik. Za uporabo aplikacije uporabite Microsoft Edge ali zadnjo verzijo Google Chroma.

Dijak se na malico lahko dnevno ali več dni oz. mesec vnaprej naroča, izbira ali odjavlja v spletni aplikaciji mojaMALICA z uporabniškim imenom in geslom. Če se naroča samo za naslednji dan, mora e-naročilo oddati najkasneje do 12.00.

Dijak lahko izbira med petimi različnimi meniji. JEDILNIK je na voljo na tej povezavi.

Z elektronskim nosilcem bo dijak dnevno prevzemal malico. Izgubo ali okvaro elektronskega nosilca mora dijak javiti organizatorici šolske prehrane Antonjani Šuc Kolenc. Pri izgubi ali poškodovanju elektronskega nosilca dijak prejme novega ob poravnavi stroška izdelave, ki znaša 3,14 €. Brez elektronskega nosilca prejemanje malice ni možno.

V primeru bolezni mora dijak obrok odjaviti najkasneje do 7.45 za tekoči dan z elektronskim sporočilom na malica@escelje.si. V kolikor ima dijak prijavo za več dni vnaprej in zboli, se zjutraj do 7.45 odjavi samo za tekoči dan, za preostale dni pa odjavo uredi v aplikaciji. Če posamezni obrok ni pravočasno odjavljen, mora upravičenec plačati polno ceno obroka, vključno s subvencijo. Obrok mora odjaviti tudi, če je malica v celoti subvencionirana in brezplačna, saj mora šola, če malica ni odjavljena in prevzeta, zaračunati neodjavljeno malico.

Naročnik lahko trajno prekliče prijavo na šolsko prehrano, in sicer tako, da v tajništvu šole predloži pisni preklic prijave z navedbo datuma prenehanja. Preklic velja od naslednjega dne po podanem pisnem preklicu.

Dodatne informacije o šolski prehrani lahko v času uradnih ur ali po elektronski pošti malica@escelje.si dobite pri Antonjani Šuc Kolenc.

 

NAVODILA:

  • Prejemanje malice se bo izvajalo v glavnem odmoru v dveh terminih, po sledečem razporedu:
Šolska ura Čas trajanja Malica – razredi
3 9.35 – 10.10 1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d, 1. e, 1. f, 2. a, 2. b, 2. c
4 10.25 – 11.00 2. č, 2. e, 2. f, 3. a, 3. b, 3. c, 3. č, 3. e, 3. f, 4. a, 4. b, 4. c, 4. e, MT, 1. a PTI, 2. a PTI
  • Dijaki toplo malico pojedo v jedilnici, hladno malico  pa v svoji matični učilnici.
  • Prednost pri prevzemu malice v jedilnici imajo dijaki, ki bodo naročeni na toplo malico.
  • Pred jedilnico in v njej je vedno dežurni učitelj.
  • Pri vstopu se ne drenjajte. Upoštevajte medsebojno razdaljo pri prevzemu malice ter tudi pri prijavi na malico.
  • Do hrane imejte spoštljiv in odgovoren odnos. Trudite se, da bi bilo zavržene hrane čim manj.
  • V jedilnici za seboj vedno vse pospravite. Imejte skrb za red in čistočo.

Antonjana Šuc Kolenc, organizatorica prehrane

(Skupno 12.003 obiskov, današnjih obiskov 2)