Poklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

  1. je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo,
  2. daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Nekateri univerzitetni študijski programi ne omogočajo vpisa z dodatnim predmetom – tega kot pogoj za vpis v univerzitetni program določajo fakultete samostojno. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.
Za opravljanje izpita iz dodatnega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na gimnazijo v enakih rokih, kakor veljajo za prijavo za splošno maturo.

 

Kdo lahko opravlja poklicno maturo?

  • kandidat, ki je uspešno končal 4. letnik in vse obveznosti iz programa srednjega strokovnega izobraževanja
  • kandidat, ki je uspešno končal 2. letnik in vse obveznosti iz programa poklicno-tehniškega izobraževanja
  • kandidat, ki je uspešno končal poklicni tečaj ali
  • opravil mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit.

 

Opravljanje poklicne mature v dveh delih

Poklicna matura se opravlja v celoti, torej je treba opraviti izpite iz vseh štirih predmetov v enem izpitnem roku.
Izjemoma lahko opravljajo maturo v dveh delih, in sicer v dveh zaporednih izpitnih rokih kandidati:

  • udeleženci izobraževanja odraslih,
  • brez statusa dijaka,
  • s posebnimi potrebami,
  • ki iz zdravstvenih, socialnih ali drugih upravičenih razlogov niso mogli opravljati izpitov poklicne mature v celoti v istem izpitnem roku.

 

Več informacij najdete na spletni strani RIC-a.

(Skupno 4.126 obiskov, današnjih obiskov 1)