Letnik

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupaj

Pouk

35 tednov

35 tednov

35 tednov

33 tednov

138 tednov

Obvezne izbirne vsebine

3 tedne

3 tedne

3 tedna

1teden

10 tednov

SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV

38 TEDNOV

38 TEDNOV

38 TEDNOV

34 TEDNOV

148 TEDNOV

 

Programske enote

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Št. ur skupaj

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

A: obvezni del

1.

Slovenščina

140

140

140

140

560

2.

Tuji jezik I

105

105

105

105

420

3.

Tuji jezik II

105

105

105

105

420

4.

Matematika

140

140

140

140

560

5.

Ekonomija

70

70

105

140

385

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

6.

Zgodovina

70

70

70

/

210

7.

Geografija

70

70

70

/

210

Biologija

105

70

/

/

175

Kemija

105

70

/

/

175

Psihologija

/

70

/

/

70

Sociologija

/

/

70

/

70

Umetnost

70

/

/

/

70

Informatika

70

70

/

/

140

Podjetništvo

/

70

105

140

315

SKUPAJ

1155

1155

1015

875

4200

B: izbirni del

70 – 140

140 – 280

210 – 420

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

300

 

Izbirni predmeti

Slovenščina

1 ura/teden

vsi razredi

Tuj jezik

1 ura/teden

vsi razredi

Matematika

1 ura/teden

vsi razredi

Poslovna informatika

1 ura/teden

vsi razredi

Psihologija

4 + 2 uri/teden

1 skupina po prijavah

Sociologija

4 + 2 uri/teden

1 skupina po prijavah

Geografija

3 ure/teden

1 skupina po prijavah

Zgodovina

3 ure/teden

1 skupina po prijavah

Angleščina – višji nivo

1 ura/teden

2 skupini po prijavah

Matematika – višji nivo

1 ura/teden

2 skupini po prijavah

Nemščina

3 ure/teden

1 skupina po prijavah

 

Dodatne informacije o splošni maturi in o petem predmetu na splošni maturi dobite pri profesorici Tereziji Drešček (v kabinetu geografije ali na tel. štev. 03 425 4717.

 

(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)